Bygdebladet Underdølen 2010-2015

Underdølen vinter 2015

Underdølen er tidskriftet av den lille vestlandsbygda Undredal. Bladet koster 80kr, og selges ved Underdalsbui (57 63 30 80). For gamle og nye eksemplarer eller abonnement, tar kontakt med redaksjonen (907 18 655).

Undredal Bygdeutvikling lager bladet for alle som er glade i bygda deres to ganger i året. Oransje webdesign stod i perioden 2010-2015 for utformingen (da vi også tok oss av trykksaker og logoer). Opplaget er 300 eksemplarer.

Last ned: