Mobilvennlige nettsider belønnes av Google

mobil vennlige hjemmesider

For mobilbrukere er det viktig at nettsider har responsiv design. Da slipper brukere å zoome, fordi layout og menyer tilpasser seg ulike skjermer optimalt. Siden mer enn halvparten av Google-søk skjer fra mobile enheter har Google bestemt seg å belønne slike mobilvennlige nettsider. Det de sjekker er følgende:

  • Unngås det programvare som ikke funger på mobile enheter, slik som Flash?
  • Er teksten leselig uten å zoome?
  • Tilpasser innholdet seg skjermen, slik at brukere ikke trenger å scrolle horisontalt?
  • Er det nok mellomrom mellom lenker, slik at det er lett å klikke på den riktige uten å zoome?

Om svarene fire ganger blir «ja», får nettsiden labelen «mobilvennlig». Labelen er synlig ved Googe-søk på mobile enheter (fra 18. nov 2014). Og ikke bare det, mobilvennlige nettsider kommer høyere opp blant søkeresultatene (fra 21. april 2015).

Du kan selv sjekke om din nettside er mobilvennlig med Googles mobilvennlig-test.

Siden 2014 er alle nettsidene som vi har laget mobilvennlige. Fra høsten 2013 tilbyr vi redesign av WordPress nettsider som enda ikke har responsiv design. Ta gjerne kontakt.