Anne B Edvardsen

Anne B Edvardsen

Keramiker Anne B Edvardsen legger stor vekt på visning av hennes arbeider. Galleriet viser bilder sortert etter type arbeid eller som oversikt over alle kunstverk. Hun valgte å ha kun et utvalg av verkene på framsiden – uten forklarende tekst. For søkemotorer (og besøkende) er det en fordel å introdusere et arbeid i ord òg. Men om det er mindre viktig å score høyt på Google, går det an å velge borte det tekstuelle innholdet.

Ved siden av salg av hennes kunstverk, tilbyr Anne kurs i ulike teknikker og brennemåter.

WordPress hjemmeside Anne B Edvardsen