Sogn Jord og Hagebruksskule

sjh

I 2010 laget vi nettsiden til Sogn Jord- og Hagebruksskule. Den har fungert bra, men var klar for en grundig gjennomgang. Bedre plass til nyheter på framsiden, fornyet design og friske bilder. Og selvfølgelig ble den mobilvennlig med responsiv design. En del utdaterte moduler ble også erstattet.

WordPress hjemmeside Sogn Jord- og Hagebruksskule

,