Øverland Andelslandbruk

Øverland Andelsbruk

Øverland Andelslandbruk er den første gården i Norge drevet som et andelslandbruk. Ved å kjøpe en andel i grønnsaksproduksjonen deler man risikoen for årsvariasjoner i avlingene. I tillegg deltar andelshaverne aktivt i dyrkningsprosessen og innhøstingen.

Nettsiden inneholder dyrkningsplan og bakgrunnsstoff, brukes til å legge ut referater fra kjernegruppen og årsmøtet, og har et påmeldingsskjema. Ventelisten for interesserte er lang, derfor er skjemaet passordbeskyttet. (Den som kan få plass, får tilsendt passordet per e-post.)

WordPress nettsider Øverland Andelsbruk

,